transformations / trawsffurfiadau

We are so happy to be supporting an art exhibition this autumn:

The exhibition will be held from 20 October to 2 November 2021 at the beautiful location of Powerhouse / Pwerdy in Chapel Road, Pont-Tyweli, Llandysul.

This is a group show by six emerging artists who are recent graduates of Carmarthen School of Art. They work in different materials – drawing, ceramics, sculpture, print making and painting.

The show is an exploration of the transformations that occur in the everyday and the natural world: how weather, seasons, circumstances and time break down and transform matter; and how our material acts of drawing, tearing, weaving, casting, assembling and building can transform our view of our world.

“We question what it is that we love, value, preserve, remember. Many of the works are vessels: holding imaginative spaces open; containing the possibility of small transformations.”

We think its going to be a wonderful exhibition, and we hope you’ll be able to come along. All are welcome – especially children and well behaved dogs!

Opening: Monday – Saturday 10 – 4pm, Sunday 11-3pm

Launch: 21st October 4-7 pm

“Meet the artists”: Weds 27th October 1-4 pm : an informal event where you can meet the artists and chat over tea and cake.

Dyma sioe grŵp gan chwech o artistiaid addawol, sydd wedi graddio’n ddiweddar o Ysgol Gelf Caerfyrddin. Maen nhw’n gweithio mewn defnyddiau gwahanol – darlunio, cerameg, cerflunio, gwneud printiau a phaentio.

Cynhelir y sioe yn y Pwerdy, Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul o 20 Hydref 2021 i 2 Tachwedd 2021

Mae’r sioe yn archwilio y trawsffurfiadau sy’n digwydd yn y byd bob dydd a naturiol: sut mae tywydd, tymor, amgylchiadau ac amser yn torri i lawr ac yn trawsffurfio mater; a sut mae gwaith darlunio, rhwygo, gwehyddu, castio, cydosod ac adeiladu yn gallu trawsffurfio ein golwg o’r byd.

“Ry’n ni’n holi beth ry’n ni’n ei garu, gwerthfawrogi, cadw, cofio. Mae llawer o’r gweithiau yn llestri: yn dal lle gwag dychmygus ar agor; yn cynnwys y posibilrwydd o drawsffurfiadau bach.”

Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 10-4 yp; Dydd Sul 11-3 yp

Lansio : Dydd Iau 21 Hydref, 4-7 yp

Prynhawn gyda’r artistiaid : Dydd Mercher 27 Hydref, 1-4 yp. Digwyddiad anffurfiol i gwrdd â’r artistiaid a chael sgwrs, cacen a phaned.

Gobeithio y byddech chi’n gallu dod – croeso i bawb – yn enwedig plant a chŵn [sy’n bihafio]!